Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Mindeord

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Mindeord for Ragna Lund

Psykolog Bente Petersen, Valby skriver om psykolog og psykoanalytiker Ragna Lund, Espergærde: Ragna Lund var oprindelig regnskabsuddannet, men tog siden den psykologiske embedseksamen ved Københavns Universitet. Hun arbejdede i en årrække i arbejdsdirektoratets psykologiske afdeling, hvorfra hun bistod erhvervssvejledningerne landet over.
Ragna Lunds altoverskyggende faglige interesse var psykoanalysen og dennes skaber Sigmund Freud. Hun uddannede sig til psykoanalytiker i Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse, og hun var dette selskabs formand efter dr.phil. Anker Rattleffs død i 1989 og indtil for to år siden, da hun valgte at trække sig tilbage. Gennem Ragnas mere en 30-årige virke som psykoanalytiker har hun været en stor inspirator og lærermester, ikke mindst for Det Danske Sigmund Freud Selskabs medlemmer. Mange af os har været i læreanalyse hos Ragna, og vi har alle nydt godt af hendes store viden om psykoanalysen, som hun delte med os gennem talrige foredrag. Ragna var æresmedlem af Freud-selskabet.

Ragna Lund blev 88 år.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp