Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

efteråret 2001

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Møder efterår 2001

Udgivet 9. september 2001
Opdateret 10. oktober 2001

Kære Venner,

Hermed får I programmet for efterårets møderække. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende.

 Dato Foredrag
25/9

Chr. Braad Thomsen taler om den dæmoniske moder med filmcitater fra Hitchcock, Fassbinder og Pasolini, og viser sin egen film Hvor mindets blomster gror.

9/10

Judy Gammelgaard: En diskussion af Camus roman "Faldet" set ud fra Søren Kierkegaard og Freud.

23/10

Katrine Zeuthen: Psykisk realitet i lyset af Jean Laplanches generaliserede forførelsesteori, ud fra en prisopgave fra Københavns Universitet.

6/11

Lars Andersen: Incest, en psykodynamisk forståelsesmodel.

27/11

Bjørn Juvik. "Freud would have liked EMDR" -sagde min lærer på Level 1 kursus i foråret. Om deltagerne i den præsentation, jeg vil forsøge at holde, også bryder sig om metoden vil tiden vise. Men ellers siger jeg velkommen til : EMDR -Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Treatment for Psychologically Traumatized Individuals. Litteratur: Speciale af Michael Wetzell Lundh, KUA, Institut for Psykologi 1999.

10/12

OBS! Det er en MANDAG!
Sæsonafslutning indledt af Digteren Søren Ulrik Thomsen : En dans på gloser , eftertanker over den kunstneriske skabelsesproces. En værkmetafysik skrevet på erfaringer fra arbejdet med digtsamlingen "Hjemfalden" og tildels inspireret af Hannah Segal.

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangsstræde 37B, 4th, København.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail
adresse om at sende den til sekretæren.  Dette
kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger
eller andre pludselig programforandringer.
Sekretærens e-mail adresse er niels_rr@yahoo.com

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv.       NielsRaasthøj

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 50,- pr. møde.

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp