Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

foråret 2002

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Møder forår 2002

Udgivet 14. januar 2002
Opdateret 18. april 2002

Kære Venner,
hermed forårets program.

 Dato Foredrag
5/2

Overlæge dr.med. Preben Hertoft holder foredrag og tager udgangspunkt i sin nyligt udkomne bog: Undren og befrielse, hvor han bl. a. beskriver sit liv som sexolog.

19/2

Overlæge og psykoanalytiker Martin Lotz holder foredrag med udgangspunkt i sin bog 'Udvikling og analyse, teorien bag psykosnslytisk psykoterapi*, Reitzel 2001. Læs Gert Rønsbys anmeldelse her på hjemmesiden.

5/3
Aflyst pga. sygdom!

Psykolog og dr.pæd. Karen Vibeke Mortensen taler ud fra sin bog 'Fra neuroser til relationsforstyrrelser', Gyldendal 2001.

19/3

Overlæge og psykoanalytiker Bent Rosenbaum om 'Psykoseteorier i psykoanalytisk tænkning' ud fra sin disputats 'Tankeformer og talemåder', Multivers 2000. Dette foredrag er udsat til 19. november 2002.

2/4

Filminstruktøren og forfatteren Christian Braad Thomsen viser og diskuterer sin nye portrætfilm om forfatteren Svend Åge Madsen - at fortælle menneskene.

16/4

Dr. Phil Ole Andkjær Olsen holder foredrag om 'Historiske kilder til den terapeutiske proces i psykoanalysen'.

30/4

Generalforsamling og sæsonafslutning. Et mindre traktement vil blive serveret. Kun adgang for medlemmer.

Lørdag 4/5

Middag i anledning af Freuds fødselsdag d.6.maj.

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangsstræde 37B, 4th, København.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail adresse om at sende den til sekretæren. Dette kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger eller andre pludselig programforandringer. Sekretærens e-mail adresse er niels_rr@yahoo.com
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv. NielsRaasthøj

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 50,- pr. møde. Deltagelse i sæsonafslutningen for gæster koster 100 kr.

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp