Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Psykoanalysen i dag

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Det Danske Sigmund Freud Selskab  og  Psykoanalytisk Debat

inviterer til eftermiddagsarrangement om de psykoanalytiske teoriers aktualitet og betydning for behandlingsarbejdet i dagens Danmark. Arrangementet slutter med en middag. Anledningen er, at Sigmund Freud i år ville være fyldt 150 år, og formålet er at udbrede kendskabet til den psykoanalytiske teori og dens aktualitet i det 21. århundrede.

 

Psykoanalysen i dag

Freuds teorier anvendt i behandlingsarbejdet

 

mandag 6. november 2006

kl. 14-18 på Rigshospitalet

 

 

Med foredrag og diskussion i salen ved:

 

Psykolog og psykoanalytiker, lektor ved Psykologisk Institut på Københavns Universitet Susanne Lunn:

Om psykoanalysens betydning for den kliniske psykologi og psykiatri.

Psykolog og psykoanalytiker i privat praksis, Søren Aagaard:

Om den kliniske praksis.

Psykolog og psykoanalytiker, dr.phil og lektor ved Psykologisk Institut på Københavns Universitet Judy Gammelgaard:

Om borderlinebehandling og gentagelsestvang.

 Forfatter og filminstruktør Christian Braad Thomsen:

Om Hitchcocks og Fassbinders visualisering af gentagelsestvang og dødsdrift.

 

Alle foredragsholdere har bidraget til antologien Fokus på Freud, red. Ole Andkjær Olesen, Christian Braad Thomsen og Bente Petersen, Hans Reitzels Forlag 2006.

 

Der udstedes bevis for kursusdeltagelse.

 

Pris for eftermiddagsarrangementet, kr. 150,- incl. kaffe

Pris for den efterfølgende middagen, kr. 200,- excl. drikkevarer.

 

Præcise oplysninger om lokale, restaurant og program tilsendes de tilmeldte umiddelbart efter fristens udløb 13. oktober.

 

 Tilmelding senest  d. 13. oktober  ved indbetaling af kr.150,- eller 350,- pr. deltager til Psykoanalytisk Debats girokonto 3986276 (reg nr.1551).

Samtidig bedes man maile tilmeldingen med angivelse af navn og adresse til: bente@mailme.dk  eller ebt@mail.dk

 


Med venlig hilsen,

Elisabeth Bruhn-Thomsen, formand for Psykoanalytisk Debat http://www.psykoanalytisk-selskab.dk  og

Bente Petersen, formand for Det Danske Sigmund Freud Selskab http://freudselskabet.dk

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp