Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Danske Freud bøger

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

 

 

 Danske bøger om Sigmund Freud

- eller med væsentlig affinitet til Freud og hans teorier

 

 

 

1916       Kort K. Kortsen: De psykiske Spaltninger. En Studie over sygt Sjæleliv. G. E. C. Gads Forlag: København, 1916.

 

August Wimmer: Psykogene Sindssygdomsformer. Genoptrykt Birkerød: Janssenpharma, 1980.

 

1917        Johannes Mygge: Sjælebehandling inden for Lægekunst i Fortid og Nutid. København: H. Hagerup’s Forlag, 1917.

 

1918       Svend Borberg: Krig og Køn. Bidrag til en erotisk Ny-Orientering. København: Steen Hasselbalchs Forlag, 1918.

 

1929       Sigurd Næsgaard: Psykoanalyse. Seksualitet og intelligens. København: Jespersen og Pios Forlag, 1929. 2. forøgede udgave 1930.

 

1931       Erik Carstens: Den psykoanalytiske metode. 2. udgave med nyt forord København: Dansk Psykoterapeutforenings Forlag, 1968.

 

1933       Poul M. Færgeman: Freud i moderne Litteratur. København: Funkis Forlag, 1933.

 

Sigurd Næsgaard: Psykoanalyse I-II. København: Funkis Forlag, 1933.

 

1955       Eric Danielsen: Kritik af psykoanalysen. 2. udgave, København: Borgens Forlag, 1974.

 

Anker Rattleff: Psykoanalyse. Teori og grundlag. København: C.A. Reitzels Forlag, 1955.

 

1962       Harald Landt Momberg: Mennesket Sigmund Freud. København: Forlaget I dag, 1962.

 

1965       Erik Carstens: Freuds tragedie. En kolos på lerfødder. København: Borgens Forlag, 1965.

 

1966       Anker Rattleff: Psykoanalyse. Freuds lære i psykologisk belysning. København: Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1966.

 

1967        Johannes Fabricius: Drømmens virkelighed. Freud og Jung. København: Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1967.

 

1974       Finn Abrahamowitz: Fire personlighedsmodeller fra Freud til Laing. København: Rhodos.

 

1975       Niels Perch: Freud, Rogers og Perls. Et videnskabsteoretisk studium. København: Munksgaard, 1975.

 

1976       Finn Storgård: Emancipation i brudthed. Sammenhængen mellem det borgerlige subjekts psyko-, pato- og sociogenese. Studier i Freuds forfatterskab og dets samfundsmæssige konstitueringsbetingelser. Kongerslev og Grenå: GMT, 1977.

 

1977       Asger Blond: Knægtelse og krænkelse. En undersøgelse af konstitueringsproblemet for Freud’s teori og dens status som socialvidenskab. København: Rhodos, 1977.

 

Jørgen Dines Johansen (red.): Psykoanalyse, litteratur, tekstteori 1-2. København: Borgen, 1977. Ny udgave af bind 2 under titlen Lille psykoanalytisk leksikon. København, Borgen, 1986.

 

Peter Thielst: Driftens fortolkninger. København: Berlingske Leksikon Bibliotek, 1977.

 

1979       Kuno Poulsen: Da Freud besvimede. København: Gyldendal, 1979.

 


1980       Niels Egebak: Psykoanalyse og videnskabsteori. Fem kapitler af en Freud-læsning. København: Berlingske Leksikon Bibliotek, 1980.

 

Michael Friis, Lene Nordin og Regitze Petri: Freud i Danmark. København: Danmarks Radio, 1980.

 

1981       Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe: Freuds psykoanalyse. København: Gyldendal, 1981.

 

1983       Christian Braad Thomsen: Lysten og loven. Syv essays om incest-tabu og Ødipus-kompleks. København: Tiderne Skifter, 1983.

 

Jens Frimodt: Narcissisme. Freud, Kohut, Ziehe. København: Unge Pædagoger, 1983.

 

1984       Christian Braad Thomsen: Sigi Erobreren - en Freud-biografi. København: Hans Reitzels Forlag, 1984.

 

Lis Møller: Freuds litteraturteori. København: Akademisk Forlag, 1984.

 

Peter Thielst: Psykoanalyse og psykoterapi. En introduktionsbog. København: Gyldendal, 1984.

 

1985       Bent Rosenbaum (red.): Freud - efter Freud. København: FADL’s Forlag, 1985.

 

1987       Finn Storgård: Menneskenaturens historie 1. Seksualitet og erkendelse hos Sigmund Freud. Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1987.

 

1988       Ole Andkjær Olsen: Ødipus-komplekset. København: Hans Reitzels Forlag, 1988.

 

Rolf Reitan: Freuds narcissisme. Århus: Forlaget Klim, 1988.

 

1989       Freud - død eller levende? Temanummer af tidsskriftet Psyke & Logos, 10. årg. Nr. 1. København: Dansk Psykologisk Forlag, 1989.

 

Nina Lykke: Rødhætte og Ødipus. Brikker til en feministisk psykoanalyse. Odense: Odense Universitetsforlag, 1989.

 

1990       Rolf Reitan: Eftertanker om Freuds narcissisme. Århus: Forlaget Klim, 1990.

 

1991       Uffe Hansen: Psykoanalysens fortrængte fortid. Hypnotisøren Carl Hansen og Sigmund Freud. København: Akademisk Forlag, 1991.

 

Stig Dankert Hjort: I begyndelsen var Freud - introduktion til psykoanalyse. København, Gyldendal, 1991.

 

1992       Nina Lykke: Til døden os skiller. Et brudstykke af den feministiske Freud-receptions historie. Odense: Odens Universitetsforlag, 1992.

 

1993       Judy Gammelgaard: Katharsis. Sjælens renselse i psykoanalyse og tragedie. København: Hans Reitzels Forlag, 1993.

 

1994       Rolf Reitan: At arve Freud. Lystprincip og urfortrængning. Metapsykologiske forelæsninger. Århus: Forlaget Klim, 1994.

 

Finn Storgaard: Menneskenaturens historie 2. Tro, håb og kærlighed. Forlaget Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1994.

 

Finn Storgaard: Menneskenaturens historie 3. Dybets magter. Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1994.

 


1996       Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe: Psykoanalysen efter Freud 1-2. København: Gyldendal, 1996.

 

1997       Finn Abrahamowitz: Freud. Et liv. København: Gyldendal, 1997.

 

1998       Jens Knud Larsen: Depressionsforståelse. Et opgør med Freud. København: FADL’s Forlag, 1998.

 

1999       Finn Lykke Schmidt (red.): Freuds spor. Om psykoanalysens betydning, placering og anvendelse 100 år efter dens fremkomst. Bind 1-2. Århus: Forlaget Klim, 1999.

 

2000       Eric Danielsen: Den ukendte Freud. København: Dansk Psykologisk Forlag, 2000.

 

2002       Ole Andkjær Olsen (red.): Psykodynamisk leksikon. København: Gyldendal, 2002.

 

2003       Finn Nordentoft: Dybdepsykologi - fra Freud til Grof. København: Frydenlund.

 

2004       Judy Gammelgaard: Mellemværende. En diskussion af begrebet borderline. København: Akademisk Forlag, 2004.

 

2006       Ole Andkjær Olsen, Christian Braad Thomsen og Bente Petersen (red.): Fokus på Freud. København: Hans Reitzels Forlag, 2006.

 

Jean-Christian Delay og Elisabet Holst (red.): En fandens bestilling - kan vi slippe for det ubevidste? København: Frydenlund, 2006.

 

Steen Kristensen: Freud har sagt. Prinsesse Marie Bonaparte, Sigmund Freud og prins Georg af Grækenland og Danmark. København: Gyldendal, 2006.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp