Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Freudselskabets 33. foredragssæson 2007-8

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Foredragssæsonen 2007-2008

Udgivet 6. juli 2007
Revideret 18.10. 2007

Efteråret 2007
 Dato Foredrag
11.09

Psykoanalytiker, cand.mag. Niels Raasthøj fortæller om P.C. Petersen (1889-1978), som er en af af freudselskabets aner og Danmarks tidligste psykoanalytikere . Der vil blive taget udgangspunkt selskabets båndarkiv, som rummer en del foredrag af P.C. Petersen.

25.09

Psykolog Ole Vedfelt holder foredrag om drømme. Med baggrund i den udvidede og gennemreviderede udgave af Drømmenes dimensioner (anmeldt i Psykolog Nyt  1. juni 2007) giver jeg en oversigt over drømmearbejde og drømmeteorier fra Freud, Jung, eksistentiel fænomenologi og oplevelsesterapierne til den seneste naturvidenskabelige og neuropsykologiske drømmeforskning. Ny forskning af drømme i forhold til traumer og kognitiv terapi beskrives, og jeg drøfter mulighed for en integrativ drømmeforståelse.

09.10

Stud.psych. Naja Sandner indleder med oplæg om Freuds seksualdrifts begreb, og stud.psych. Christian Bønding fortsætter om perversioner

23.10. Bestyrelsesmøde                                                   

06.11

Speciallæge og psykoterapeut Else Munck taler om "Etiske problemstillinger i psykoanalytisk terapi". Foredraget sætter fokus på behandler-klient relationen, med udgangspunkt i neutralitetsbegrebet.

20.11
Depression - psykoanalytisk set. Foredrag af psykolog og psykoanalytiker Bente Petersen. 
Der  tages afsæt i Freuds  afhandling om Sorg og Melankoli fra 1915, som fortsat yder væsentlige bidrag til forståelsen af depressionens dannelse og til behandlingen heraf.
04.12

Juleafslutning, hvor digteren Ursula Andkjær Olsen læser op af sine digte. Bag efter serveres der en lettere anretning og et glas vin.  Pris for gæster kr. 120,-

Foråret 2008
 Dato Foredrag
29.01

Psykolog Jørgen Bech-Jessen holder foredraget: "Sexuelle  afvigelser - før og nu: Hvordan har psykoanalysen bidraget med en forståelse af sexuelle afvigelser. Såvel den mere klassiske forståelse som nyere bidrag vil blive berørt"

12.02

Psykolog Ph.d Sebastian Simonsen fortæller om personlighedsforstyrrelser, klassifikation og dynamisk tænkning. I forbindelse med udviklingen af den tredje revision af det amerikanske diagnosesystem DSM udryddede man neurosebegrebet. I disse år står vi så igen foran en ny revision af systemet. Her er et af de store spørgsmål, om klassifikationen skal inddrage dimensionale aspekter i diagnosticeringen af personlighedsforstyrrelserne. I foredraget vil der blive fremlagt en række af de dimensionale modeller med særlig fokus på diskussionen af de (psyko)dynamiske aspekter.

26.02

Psykolog Ph.d.  Mads Haaning fortæller om, hvad det vil sige at blive gammel. Foredraget ser på alderdommen som en selvstændig livsfase med egne karakteristiske opgaver og muligheder, som bl.a. psykoanalytikeren Erik H. Erikson aftegner. Der vil fokuseres på de udfordringer alderdommen stiller os over for. F.eks. diverse tab, fysisk forfald, ændring af kropsbilledet, problemer med at opretholde tidligere funktionsniveau, samt mestringen heraf. I forbindelse hermed skal det undersøges, om livsfasens karakteristika, herunder det fysiske forfald, kan motivere til vækst på andre områder. Disse temaer og det centrale spørgsmål, om det er muligt at ændre sig, når man har overskredet 65+ grænsen, illustreres med kliniske eksempler.     

11.03. Bestyrelsesmøde                                                   

25.03

Overlæge i psykiatri Jørgen Nystrup holder foredraget:  Psykoanalytiske nyttevandringer for en psykiater                 - uddannelsesfrugter, arbejdsanvendelse, vanskelige møder med andre referencerammer, private anvendelser.

08.04

Knud Hjulmand taler om modoverføring. KH er privatpraktiserende psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi, samt ekstern lektor i klinisk børnepsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

22.04

Generalforsamling og sæsonafslutning - kun medlemmer

10.05

 

Søn. d. 29. juni 2008          kl. 10:30

Sted: Psykoanalytisk Klinik Kløverbladsgade 18, Valby

OBS! Tilmelding nødvendig (også for medlemmer)      senest d. 20.6. til freudselskabet@gmail.com.

Freudmiddag

 

Sommerstævne: Debat om kristendom og psykoanalyse. Forfatter og filminstruktør Christian Braad Thomsen udfordres på sit syn på kristendommen af psykolog og psykoanalytiker Gert Rønsby. Diskussionen tager afsæt i Christian Braad Thomsen 's artikel om kristendommen i antologien Fokus på Freud, Reitzel 2006.

Vi starter dagen med kaffe og brød i haven - hvis vejret tillader det. Efter foredraget spiser vi vores medbragte frokost 
(Gæste entré: 50,-) 

 

 

 

Alle møder finder sted kl 19:30 - 21:30 i selskabets lokaler, Løngangstræde 37B, 4th, København K.

Gæstetilmelding:

Bemærk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 70,- pr. gang (studerende 40,- ved forevisning af studiekort), for juleafslutningen dog kr.120 - (studerende 90,-). Tilmelding nødvendig:

Gæster bedes af hensyn til den begrænsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne på tlf. 6130 8007 eller på email: Freudselskabet@gmail.com

Vel mødt.


Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

 

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp