Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

foredrag 3.11.09

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Jesper Mogensen skriver om sit foredrag d. 3.9.09:
 
"Jeg holder foredrag ud fra mit speciale, der i overskrift kan kaldes: Sorg som teoretisk fænomen og interventionsgenstand - en mulig syntese mellem psykoanalyse og narrativ terapi. 
 
I løbet af foredraget søger jeg at vise, hvordan sorg som fænomen kan beskrives gennem en psykologihistorisk udvikling fra en psykoanalytisk/dynamisk tænkning til en konstruktionistisk tænkning. Udviklingshistorien anvendes som fundament for at belyse, hvordan vi, hvis vi ønsker at indfange fænomenets (sorg) kompleksitet, må integrere en forståelse, der går på tværs af skoler inden for psykologien. Psykoanalysen bliver repræsenteret gennem en række af Freuds skrifter og med udgangspunkt i Sorg og melankoli (1917). Hertil kommer, at det psykoanalytiske afsnit udbygges med Bowlbys hovedværk Attachment and Loss (hovedsageligt vol. 3, 1980). Det socialkonstruktionistiske afsnit baseres på Averill og Nunleys artikel: Grief as an emotion and as a disease - a social constructionist Perspective (1988), og det narrative afsnit på en række af Michael Whites skrifter og med udgangspunkt i hans artikel: Hilse på igen: Om at indlemme den tabte relation i sorgarbejdet (findes i White, 2006 Narrativ Praksis).
 
Foredraget søger mod at fremstille, hvordan jeg overordnet ser sorg som indfanget i 3 dimensioner. Sorg som fænomen i en: 

 

1: Nutid-fortid- versus nutid-nutid-dimension

2: Intrapersonel versus interpersonel dimension

3: En ubevidst versus bevidst dimension


Hver dimension indeholder en polarisering, der har rod i en overordnet henholdsvis psykoanalytisk/dynamisk og socialkonstruktionistisk/narrativ teori og terapitradition. Jeg afslutter med kommentarer på, hvor psykoanalysen og narrativ terapi kan tale sammen, og hvor de må adskilles. Det bliver en
kort præsentation af de to teoriers subjektposition og deres forskelligartede determinationsbegreber.
 

Jeg håber, at vi sammen denne aften kan skabe en god debat og diskussion af de to teoriers mulige berøringsflader og skæringspunkter."

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp