Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

foredrag 16.2. 2010

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Thomas Nissen skriver om sit foredrag:

I følge den belgiske videnskabsteoretiker Isabelle Stengers søgte Freud at rense psyken som videnskabeligt objekt ved hjælp af begrebet om overføring. Gennem overføringen skulle psyken aflægge præcist vidnesbyrd i et analytiker-fællesskab, der i samme omgang etableres og sanktionerer dens helbredende sandhed. Dette modernistiske videnskabsprojekt lykkedes ikke; illusionen om at kunne efterabe hard science, hvis objekter og procedurer kan tages for givet, måtte forlades. I stedet førte det videre til en stadig problematisering af adskillelsen mellem psykens forudgivne ”natur” og forskerens / behandlerens neutralitet. Herved kan vi (bl.a. gennem overskriften ”critical psychology”) se en stadig tydeligere forbindelse til helt andre off-mainstream traditioner som narrativ, kulturhistorisk og kritisk psykologi. En bredt anerkendt berøringsflade (måske især med den lacanianske gren af psykoanalysen) er her opfattelsen af både videnskaben og psyken som formidlet af kulturelle symboler. Men kan denne brede strømning, udover at invitere til en filosofisk refleksion af menneskelivet, også alligevel igen danne en videnskab (eller flere), med samtalen (eller bredere: den lokale meningsbærende interaktion) som på én gang sit objekt og sit subjekt – en videnskab, der er kritisk bevidst om sig selv som fællesskabende?

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp