Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

foredrag 17.11.09
Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

Miljøterapi er en behandlingsmodel, som er karakteriseret ved bestræbelsen på bevidst at tilrettelægge organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger på et givent behandlingssted, så det fremmer psykologisk udvikling.
 
PSYKODYNAMISK miljøterapi er tæt forbundet med en række begreber fra organisationspsykologi, objektrelationsteori, selvpsykologi, tilknytningsteori, gruppeanalyse m.m., ligesom den er inspireret af ideer fra fagområder som filosofi og sociologi. Betegnelsen miljøterapi anvendes både om konkrete aktiviteter, om relationsbehandling, ikke mindst i kontaktpersonsamtaler, om en særlig behandlingskultur og som betegnelse for nogle overordnede behandlingsprincipper.
 
T.S. vil i sit foredrag dels sige noget overordnet om Bispebjers psyk.s tilgang til miljøterapibegrebet, og dels  fokusere mere specifikt på "transformationen" af nogle centrale psykoterapeutiske begreber mhp. anvendelse i den miljøterapeutiske ramme.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp