Psykoanalyse og psykoterapi - psykolog Bente Petersen
Gruppeanalytisk terapi v/ Anne Linhardt og Peter Gottelie
Home
Videreuddannelse
Artikler
Boganmeldelser
Priser

 

Til kommende deltagere i gruppeanalytisk terapi

v/Anne Lindhardt og Peter Gottlieb

 

Formål
Formålet med gruppeanalytisk terapi er at give deltagerne i gruppen en mulighed for at arbejde med egne reaktioner i forholdet til andre mennesker. Herved opnår den enkelte deltager en øget forståelse af sig selv, af gruppen og af sin egen rolle i gruppen. Denne forståelse vil kunne bruges i andre sammenhænge i hverdagen, i familien, venne- og arbejdsrelationer. Ved at se og afprøve nye samspilsformer får den enkelte deltager en erfaring, som han/hun kan bringe med sig i det videre liv.

 

Gruppen

Gruppeanalysen fungerer ud fra et psykodynamisk princip. Der er ikke fastlagt regler for, hvad gruppen beskæftiger sig med, men alt hvad gruppens forskellige deltagere bringer ind i gruppen gøres til genstand for samtale, refleksion og undersøgelse. Indholdet bestemmes således i et samspil mellem den enkelte og gruppens reaktion på det, der bringes ind.

 

Gruppen er en såkaldt langsomt åben gruppe, det vil sige, at medlemmer forlader gruppen og nye træder ind undervejs. Deltagerne kender ikke hinanden ved gruppestart. Deltagerne opfordres til ikke at have kontakt uden for gruppen, da dette svækker arbejdet i gruppen.

 

Der er mellem 6 og 9 deltagere i gruppen.

 

Alle i gruppen har tavshedspligt om alle forhold, der benævnes i gruppen.

 

Eventuelle afbud meddeles enten ved foregående gruppe eller telefonisk eller pr mail til en af terapeuterne

 

Varighed

For at få et optimalt udbytte af gruppeanalyse påregnes en varighed over flere år. Når en deltager begynder at overveje at træde ud af gruppen, drøftes dette i gruppen i god tid inden beslutningen træffes.

 

Optagelse i gruppen

Ved ønske om medlemskab i gruppen kontaktes en af terapeuterne telefonisk eller skriftligt. Der vil herefter blive givet tid til den første forsamtale. Der må ofte påregnes 2 eller flere forsamtaler, under hvilke den kommende deltager formulerer sit ønske og formål med at deltage i gruppeanalyse, og hvor gruppeanalysens formål og arbejdsmetode nærmere vil blive præsenteret.

 

Tid og sted

Gruppen finder sted hver tirsdag fra 17.30 til 19.00. Der holdes fri svarende til skoleferierne. Stedet er Amalievej 13 stuen, Frederiksberg (Anne Lindhardt).

 

Pris

Pris for gruppeanalyse er p.t. 800 kr pr måned, 11 gange årligt. Der betales bagud ved den første session i hver måned.

Prisen for første forsamtale er 600 kr og for eventuelt efterfølgende 400 kr.

 

Terapeuterne

Begge er speciallæger i psykiatri. Begge har gennemført en uddannelse i gruppeanalyse ved Institut for GruppeAnalyse i København, og begge er aktuelt lærere ved instituttet.

Begge terapeuter er medlemmer af GAP – GruppeAnalytisk Praksis – en sammenslutning af gruppeanalytikere, der arbejder indenfor samme teoretiske referensramme.

 

Aktuelle gruppe blev oprettet i 1987 og har haft en lang række deltagere gennem årene.

 

 

 

Anne Lindhardt, overlæge

Peter Gottlieb, overlæge

Rigshospitalets psykiatriske klinik

Frederiksberg Hospital, psykiatrisk afd.

Hjemadr.: Amalievej 13,  1875  Frb. C      

Hjemadr.: Åløkkevej 4,  2720  Vanløse

Tlf, arbejde: 35 45 62 10

Tlf, arbejde: 38 16 46 16

Tlf, hjemme: 33 32 41 12

Tlf, hjemme: 38 11 52 66

E-mail: lindhardt.a@rh.dk

E-mail: Peter.Gottlieb@fh.hosp.dk

Mobiltelefon: 21 76 20 96

 

 

 

December 2002